Музеи в стиле минимализм

 1. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 2. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 3. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 4. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 5. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 6. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 7. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 8. Музей СКА: Музеи в . Автор – Belimov-Gushchin Andrey
 9. Учебно-исследовательский центр HHN "Газгольдер": Музеи в . Автор – db-arch studio
 10. Учебно-исследовательский центр HHN "Газгольдер": Музеи в . Автор – db-arch studio
 11. Офис на Острове: Музеи в . Автор – M2
 12. Музей истории МГИМО: Музеи в . Автор – дизайн-бюро ARTTUNDRA
 13. Музей истории МГИМО: Музеи в . Автор – дизайн-бюро ARTTUNDRA
 14. Музей истории МГИМО: Музеи в . Автор – дизайн-бюро ARTTUNDRA
 15. Музей истории МГИМО: Музеи в . Автор – дизайн-бюро ARTTUNDRA
 16. Музеи в . Автор – ADMOBE Architect
 17. Музеи в . Автор – ADMOBE Architect
 18. Музеи в . Автор – LOSTINARCHITECTURE
 19. Музеи в . Автор – LOSTINARCHITECTURE
 20. Музеи в . Автор – LOSTINARCHITECTURE
 21. Музеи в . Автор – LOSTINARCHITECTURE
 22. Музеи в . Автор – ディアーキテクト設計事務所
 23. Музеи в . Автор – Gloriana Rada
 24. Музеи в . Автор – Gloriana Rada
 25. Музеи в . Автор – Gloriana Rada
 26. Музеи в . Автор – Gloriana Rada
 27. Музеи в . Автор – Fu design
 28. Музеи в . Автор – Atelier Nini Andrade Silva
 29. Музеи в . Автор – Atelier Nini Andrade Silva
 30. Музеи в . Автор – Atelier Nini Andrade Silva
 31. Музеи в . Автор – Atelier Nini Andrade Silva